ISO/TS 22163:2017 Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei

Az ISO 9001:2015 megjelenése óta egyre több olyan minőségirányítási rendszerszabványt adnak, amely az ISO 9001-en alapul, annak a szerkezetét követi. Ilyen szabvány a korábban IRIS kiadású, 2017 óta pedig az Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO) kiadott ISO/TS 22163:2017 jelzetű műszaki specifikáció. Szép hosszú nevén: Vasúti alkalmazások. Minőségirányítási rendszerek. A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményei. Az ISO 9001:2015 és a vasúti ágazatban alkalmazandó kiegészítő követelmények.

Ahhoz, hogy egy szervezet megkapja ezt a tanúsítást Európában, akkor a szabvány mellett ismernie kell az IRIS tanúsítási szabályokat is (IRIS Certification™ rules:2017), melyet az UNIFE adott ki.

A vasúti ellátási láncban tervezéssel, gyártással és karbantartással foglalkozó cégeknek van lehetősége a műszaki specifikáció alapján tanúsítást kezdeményezni,  amihez működő, az előírt követelmények alapján kialakított  minőségirányítási rendszerrel kell rendelkezzenek. A tanúsítással a világban megközelítőleg kétezer cég rendelkezik, főképp Európában és Ázsiában, 51 országban.  Az IRIS portálnak pedig kb. 3000 aktív tagja van.

A cél, hogy megbízható tanúsítással rendelkező cégek legyenek a szektorban, ezáltal csökkentve az üzemeltetők által végzett második feles auditokat. Az IRIS tanúsítás hátterében álló magas szintű követelményeknek való megfelelés bizalmat kelt a vevőkben. A követelményeknek való megfelelés azt is jelzi, hogy a szervezet előtérbe helyezi a vasútbiztonságot és a kapcsolódó minőséget.

Ahhoz, hogy egy cég megszerezze a tanúsítást, rendelkezniük kell egy, legalább 0,5 éve működő, IRIS szabályokon és ISO/TS 22163 alapuló minőségirányítási rendszerrel. Emellett regisztrálnia kell az IRIS portálra, ahol kapcsolatba kerülhet a tanúsításra engedéllyel rendelkező tanúsítótestületekkel. A regisztrációt követően lehetőség van az IRIS Audit Tool használatára is, amely segíthet az önértékelés elvégzésében.

Amikor a cég úgy érzi, hogy felkészült az auditra, a tanúsító testület megvizsgálja a felkészültségi szintet, javaslatokat tesz javításokra, amennyiben szükséges. Ha a felkészültségi szint megfelelő, akkor a következő lépés a tanúsító audit.

Ízelítő a követelményekből:

Kötelező dokumentált folyamatok listája az ISO/TS 22163:2017 szerint:

6.1.3 A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie és fenn kell tartania egy dokumentált kockázatfelmérési és -kezelési folyamatot
6.4 A szervezetnek dokumentált üzleti tervezést kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania, amelyet évente átvizsgál
7.1.1.1 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a költségvetés tervezésére, jóváhagyására és felügyeletére
7.1.5.3 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a megfigyelési és mérési erőforrások igazolására (verifikálására) vagy kalibrálására, vagy mindkettőre.
7.2.1 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a felkészültség (kompetencia) kezelésére
7.5.3.3 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a dokumentált információk felügyeletére
8.1 .1 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania az olyan folyamatok kihelyezésének tervezésére, amelyek hatással lehetnek a szervezet termékei vagy szolgáltatásai minőségére
8.1.2 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a pályázatok kezelésére.
8.1.3 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a projektek irányítására
8.1.5 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a változáskezelésre
8.2.5 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a követelmények kezelésére
8.4.1.1 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a 8.4.1. szakaszban leírt, a külső forrásból biztosított folyamatokra, termékekre és szolgáltatásokra (EPPPS) a követelményeknek való megfelelés érdekében.
8.5.1.1 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a termék-előállításra és a szolgálatásnyújtásra.
8.5.1.2 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a különleges folyamatok irányítására
8.5.5.1 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a kiszállítás utáni tevékenységekre.
8.7.3 A nem megfelelő kimenetek felügyeletével kapcsolatban a szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a nem megfelelő kimenetek felügyeletére.
8.8. A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a RAM/LCC tevékenységek irányítására
8.9 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania az elsőminta-ellenőrzésre (FAl).
8.10 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a szállított termékek és tartalék alkatrészek rendelkezésre állásának biztosítására a szerződésben előírt vagy a szervezet által meghatározott módon, legalább a garancia végéig
8.11 A szervezetnek ajánlott dokumentált folyamatot kialakítania, bevezetnie és fenntartania az új termékek, szolgáltatások és technológiák innovációjának kezelésére.
9.2.3 A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a belső auditokra vonatkozóan annak érdekében, hogy igazolja (verifikálja) a folyamatok, a projektek, a termékek és a szolgáltatások belső és külső követelményeknek való megfelelését.
10.2.3. A szervezetnek dokumentált folyamatot kell kialakítania, bevezetnie és fenntartania a nemmegfelelőségek és a helyesbítő tevékenységek kezelésére

Irodalomjegyzék

MSZ ISO/TS 22163:2017

IRIS portál