További szolgáltatások

GDPR: General Data Protection Regulation

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy az európai tagállamokban jelentős változások várhatók 2018. május 25.-től kezdődően. Ekkortól kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Amennyiben az érintett adatkezelő, vagy adatfeldolgozó nem felel meg a GDPR rendelkezéseinek a kiszabható bírság 20 M euró vagy az éves árbevétel 4%-a is lehet.

Engedje meg, hogy szakértői tudásunkat felajánljuk a cége megfelelő felkészülése érdekében. Az átvizsgálás során minden olyan szállítói-, szolgáltatási-, alvállalkozói szerződést, szabályzatot, intézkedést, törvényi előírást átvizsgálunk, melyekkel társaságuk rendelkezik illetőleg, amelyek a társaságot tekintve kötelező előírást tartalmaznak, továbbá bármilyen módon érinti az adatvédelmet, információbiztonságot, kommunikációt.

Az átvizsgálás eredményeként megállapításra kerülnek módosítási javaslataink, illetve azon iránymutatások, melyeket az intézménynek a jövőben be kell tartania.

GDPR Átvizsgálás

2018. május 25.-től hatályba lép az Európai Unió egységes adatvédelmi rendelete, amelyet magyar viszonylatban kiegészít az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Jelentősen szigorodnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

Az átvizsgálási, felülvizsgálati tevékenység tartalma
 
• Előzetes, általános tájékoztatás az elkövetkező változásokról
• Tájékoztató arra vonatkozóan, hogy várhatóan milyen előírások és kötelezettségek vonatkoznak Önre
• Annak feltárása, hogy Társaságuk mennyiben teljesíti az előírásokban szereplő követelményeket és milyen további előkészületi lépésekre van szükség
• Aktív közreműködés a hiányzó szabályzatok, előírások elkészítésében
• Szükség esetén, a hiányzó dokumentumok elkészítéséhez segítségnyújtás

Az általános tájékoztató

Magába foglalja a GDPR felépítését, definícióit, az adatkezelések új jogalapjait, továbbá az érintettek jogait, a hozzájárulás megváltozott feltételrendszerét, a saját adatokhoz történő hozzáférést, a kijavítást, a korlátozást, a tiltakozás és a törlés jogát. Szerepel a tájékoztatóban az adatvédelmi tisztviselő jogállása és feladatai, az adatfeldolgozók kötelességei, az adatkezelések nyilvántartása, az alapértelmezett adatvédelem, a magatartási kódexek, és az adatvédelmi hatásvizsgálat tartalma, az érintettek jogorvoslati lehetőségei, továbbá az adatvédelmi hatóság feladatai, jogállása, a kötelező incidens bejelentés.

Cégre szabott tájékoztatás

Előzetes felmérés után tájékoztatjuk Önöket arról, hogy milyen változások várhatók a korábbi adatkezelések jogi szabályozásával kapcsolatban. Szükséges-e adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, milyen adatkezelési nyilvántartást kell készíteni, milyen szerződéses kapcsolatot kell az adatfeldolgozókkal kialakítani, milyen tájékoztatást kell az érintetteknek nyújtani és hogy szükség van-e adatvédelmi hatásvizsgálat készítésére. Az érintettek jogait hogyan tudják biztosítani úgy, hogy megfeleljenek a GDPR előírásainak. Ugyancsak megvizsgáljuk az informatikai rendszereiket, hogy azok üzemeltetésére milyen előírások vonatkozhatnak.

Felzárkóztatás és felkészülés

Amennyiben szükséges a vállalkozás működését illetően szervezeti, szervezési változtatás, akkor ehhez a figyelembe veendő szempontokat megadjuk, ha szükséges, akkor a dokumentumok, szabályzatok elkészítésében segítséget biztosítunk. A várhatóan hatályba lépő jelentős mennyiségű joganyagot célzottan figyeljük és segítséget adunk a jogkövetéshez. Ha az informatikai rendszer átalakítása szükséges, akkor ennek a megtervezéséhez is tanácsot tudunk adni. Feladatunk ellátása során a teljes diszkréciót és az abszolút titoktartást garantáljuk.

Feladatok, melyeket Mi végzünk:

Bármilyen kérése, kérdése van, keressen nyugodtan bennünket az alábbi elérhetőségek bármelyikén, vagy üzenjen Nekünk! Amennyiben üzenetet küld, abban az esetben 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségei valamelyikén.

    A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!