Probléma megoldó eszközök

Minőségmenedzsment

Probléma megoldó eszközök

A képzés célja:

A probléma megoldó eszközök bemutatása és ismertetése, mely segítséget nyújt a mindennapokban felmerülő munkahelyi folyamatok során előforduló problémák hatékony megoldására, és a problémák újbóli előfordulásának megakadályozásban. A probléma megoldó kompetenciák fejlesztése, strukturált módszerek elsajátításán keresztül.

Minden munkavállaló aki készségeit, tudását fejleszteni szeretné a probléma megoldás területén.

 • Problémamegoldás fogalma és alapjai
 • Ishikawa
 • 5 Why
 • 8D
 • Pareto
 • Egyéb módszerek, mint:
  • Problémafa 
  • SWOT analízis
  • Összetett, kölcsönösen összefüggő okok hálózatának elemzése

A képzés időtartama: 1 nap

Ishikawa

Az Ishikawa-diagram az okok és okozatok összefüggésének elemző módszere. Az adatgyűjtés (ennek tipikus módszerei például az ötletroham) után rendelkezésre állnak az általában számszerűsített probléma jellegzetességei: milyen arányúak és melyek azok a hatások, tényezők, paraméterek stb., amelyek a nem megfelelő minőséget okozzák.

5 Why

A problémák gyökérokának felderítésére használt módszer. Egy probléma feltárásakor addig kell ismételgetni a miért kérdést, keresve a probléma kiváltó okát, amíg a probléma gyökeréig el nem jutunk. Az ötös szám csak azt mutatja, hogy általában az ötödik mélységnél találjuk meg a gyökérokot, de természetesen lehetséges, hogy kevesebb alkalommal vagy többször kell feltennünk a kérdést.

Sokszor hajlamosak vagyunk a tüneti kezelésre, megállunk az első miért után. Ilyenkor azonban nem a problémát oldjuk meg, csak ellenintézkedést hajtunk végre a látszólagos problémára nézve. Ha a módszer használatával megkeressük a probléma gyökerét és megszüntetjük a valódi okát, elejét vesszük a probléma kiújulásának, valamint az azonos gyökérokból kiinduló egyéb problémák létrejöttének.

8D

Az autóiparban elterjedt és a vevők által sokszor megkövetelt 8D problémamegoldó módszer alkalmazásának készségszintű elsajátítása. A képzés során elsajátított tudás és kompetencia segítségével a munkavállaló képes lesz a 8D problémamegoldó módszert és az azt támogató technikákat alkalmazni a vevői és szállítói reklamációk kezelésére vonatkozóan.

Pareto-elemzés

Az elemzést az okok vagy jelenségek feljegyzésével kezdjük (pl. egy olyan adatgyűjtő lapon, amelyen a jellegzetes hibafajtákat már előre feltüntettük). Ezeket az egyes hibaokok szerint csoportosítjuk, majd a gyakoriságot vagy relatív gyakoriságot megállapítjuk, megrajzoljuk a diagramot az eljárás szerint. A diagram mutatja a legfontosabb hibaokokat, amelyekből következtethetünk arra, hogy melyikkel kell foglalkoznunk. 

Ha a hibaokok kis hányada a hiba nagy részét okozza, nagymértékű minőségjavulás érhető el, ha a legjellemzőbb okot vagy okokat megszüntetjük.

 

Egyéb módszerek:

Problémafa

A probléma elemzésénél elsőként megkeressük a problémák körét, majd elemezzük az ok-okozat összefüggéseit, amit végül egy problémafa-szerkezettel ábrázolhatunk. Minden feltárt problémát értékelni kell.

SWOT analízis

Fontos sajátossága a SWOT analízisnek, hogy míg az első két terület – tehát az erősségek és a gyengeségek – a vállalat belső tulajdonságaira kérdez rá, addig a második kettő – azaz a lehetőségek és a veszélyek – a vállalkozást körülvevő környezet vizsgálatát célozza.


  Kapcsolattartó

  Balogh-Ocsenás Csilla

  Telefon: +36 70 625 6015
  E-mail: info@hqsc.hu

  A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!